foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

SWIŃSKIE RYJE

Co się dzieje co się dzieje

Na ulicy ktoś zapyta

Na ulicy ryczą świnie

Oderwane od koryta

Pan senator w więźnia stroju

Nowomową swą zakwita

Co z przemowy tej wynika

Oderwanie od koryta

 

Sejm i senat w ognia morzu

Wrzeszczy kwiczy że przekwita

Co te krzyki oznaczają

Oderwanie od koryta

 

Łysa Góra we mgłach stoi

Tak poeta się zapytał

Czy to również się ocenia

Oderwaniem od koryta

 

Czy policjant pisząc kwity

Mandatowe się zapytam

Czy wystawia je ryczącym

Oderwanym od koryta

 

Równe babki nowoczesne

Pienią się jak koń z kopyta

Kiedy swą straciły cnotę

Oderwaną od koryta

 

Sąd najwyższy to jest izba

Czy przedpokój ktoś zapyta

Czym małgośka się zamartwia 

Oderwana od koryta

 

Imperatyw to moralny

Tej ulicy co się chwyta

Wspólnie razem świńskich ryjów

Oderwanych od koryta.

 

Wycia piski krzyk ponury

Co oznacza ktoś zapyta

Wyć tak mogą tylko świnie

Oderwane od koryta.

                                        Aleksander Szumański 21 lipca 2017