foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

DANUTA SKALSKA PREZES TOW. MIŁOŚNIKÓW LWOWA W BYTOMIU WIELBI TOW. LENINA I TOW. DZIERŻYŃSKIEGO

KORESPONDENCJA NA FACEBOOK Z PANIĄ DANUTĄ SKALSKĄ

KORESPONDENCJA FACEBOOK Z TOWARZYSTWEM MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO WSCHODNICH W BYTOMIU.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO WSCHODNICH W BYTOMIU ZAPRASZA SŁAWOMIRA NICIEJĘ, KTÓRY JEST SZTANDAREM  REWOLUCJI PROLETARIATU.

OTO ZAPROSZENIE

Danuta Skalska

"W czwartek o czwartej - czyli 4 października o godz. 16.00 w Centrum Kresowym w Bytomiu przy ul. Moniuszki 13 gościć będziemy prof. Stanisława S. Nicieję - autora wielu niezwykłych książek o Lwowie i Kresach, w tym - rewelacyjnych, po wielokroć wznawianych: Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Obrońców Lwowa i wielotomowej KRESOWEJ ATLANTYDY. W nadchodzący czwartek - spotkanie z Profesorem i wieczór autorski poświęcone będą promocji XI tomu tego niezwykłego dzieła, dobywającego z mroków niepamięci minione czasy, tamte miejsca i ludzi którzy na Kresach tworzyli historię. Opowieści Profesora słucha się z zapartym tchem, warto wiec na to spotkanie przyjść i posłuchać. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!"

 TOW.STANISŁAW SŁAWOMIR NICIEJA - B. REKTOR, WIELBICIEL TOW.LENINA I TOW. DZIERŻYŃSKIEGO I

PORTAL - LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW

https://lustronauki.wordpress.com/2008/10/24/stanislaw-slawomir-nicieja-b-rektor-wielbiciel-dzierzynskiego-i-zabytkow/

 „Prof. Nicieja czynnie wysługiwał się reżimowi komunistycznemu, dlatego zapraszanie go na uroczystość nadania honorowego obywatelstwa Opola Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu prezydentowi RP, zdaje się być ponurą groteską” – napisali w liście do władz Opola opolscy działacze dawnej opozycji antykomunistycznej".

TOWARZYSZ REKTOR ?

W przeszłości pisał peany o Dzierżyńskim, tłumaczył szczególną rolę partii w kształceniu studentów, aktywnie działał w PZPR i PRON. Teraz chwali Stalina za Jałtę i głosuje za odebraniem IPN-owi pieniędzy na śledztwo katyńskie. Kto? Senator SLD, prof. Stanisław Nicieja, który – jak dotąd – jest jedynym chętnym do startu w nadchodzących wyborach na rektora Uniwersytetu Opolskiego. Najpewniej więc nim zostanie.

Na stronie internetowej senator pisze o sobie, że jest historykiem i historykiem sztuki, który „uchodzi w powszechnej opinii Opolan za wielkiego budowniczego UO – przydomek "Kazimierz Wielki Opola”. Wylicza swe prace naukowe na temat polskich cmentarzy na Kresach oraz budynki uniwersyteckie wyremontowane jego staraniem.

W latach 80. otwarcie kolaborował z władzami PRL, działając w powszechnie bojkotowanych strukturach tzw. Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W lipcu 1988 roku otrzymał nawet specjalną nagrodę wojewódzką nadaną mu w szczególności za działalność w radzie wojewódzkiej PRON.

Nie dowie się też zaglądający do jego biografii, że nieco wcześniej, w 1986 roku, doc. dr hab. Nicieja na mocy postanowienia KW PZPR objął przewodnictwo Wojewódzkiego Komitetu Obrońców Pokoju. I że w tym czasie był aktywnym lektorem KW PZPR i wykładowcą wieczorowych uniwersytetów marksizmu-leninizmu.

A OTO LINK DO TEKSTU Aleksandra Szumańskiego

O ROLI TOW. SŁAWOMIRA NICIEJI POMIESZCZONY M.IN. W TYGODNIKU "ODRA" OPOLE

 http://niepoprawni.pl/blog/2218/slawomir-nicieja-sztandar-rewolucji-proletariatu

 DANUTA SKALSKA DO ALEKSANDRA SZUMAŃSKIEGO

 I co z tego osobiście będzie miał "jedyny sprawiedliwy" - pan Szumański, ze zaatakuje prof. Nicieję przytaczając własny artykuł sprzed iluś tam laty? Pewnie jest w nim tyle prawdy ile w zamieszczonej tu również przez pana Szumańskiego informacji, że Skalska kandyduje na prezydenta miasta. Nadziwić sie nie mogę - skąd się bierze w ludziach taka bezinteresowna nienawiść? Pewnie stąd, ze nic tak nie boli co poniektórych - jak cudze sukcesy. Ale - czy w czymkolwiek umniejszają zasługi Pana Szumańskiego, wynikające m.in. z wiersza o "czekoladkach i cukierkach wprost ze Lwowa" - książki Niciei o Cmentarzu Łyczakowskim i 11 tomów KRESOWEJ ATLANTYDY? Znamy z historii Polski jednego takiego socjalistę, który we wlasciwym czasie "wysiadl na przystanku NIEPODLEGLOSC" i nikt mu tego nie wypomina (szkalowanie Józefa Pilsudskiego przez Skalską! W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości dopisek Aleksander Szumański).

I DALEJ SKALSKA

Panie Szumański! Czy profesor N. wyrządził komuś krzywdę podczas mlodzieńczego, socjalistycznego epizodu w swoim zyciu? O co Panu tak naprawdę chodzi? Zebyśmy nie zapraszali Profesora na spotkania? Zapraszaliśmy i zapraszać będziemy. A Pan ma oczywiście prawo kogoś nie lubić, ale niekoniecznie jest to powód do czynienia fermentu wśród Kresowian.. Dość mamy ataków z zewnątrz, żeby jeszcze w swoim gronie stwarzać sobie bez powodu piekiełko.

ALEKSANDER SZUMAŃSKI

Jak komuna to komuna. Pani Skalska narusza moje dobra osobiste kwestionując prawdę w mojej publicystyce zatytułowanej "Sławomir Nicieja sztandar rewolucji proletariatu". Takie stanowisko to nie "piekiełko" tylko naruszenie obowiązującego w Polsce Kodeksu Cywilnego.

Mój tekst sprzed siedmiu lat, nie stracił na aktualności bolszewickiej miłości Nicieji do Dzierżyńskiego, tak jak miłości Nicieji do tow. Lenia, który zdechł 94 lata temu.

A co pani Skalska powie na temat zbrodni bolszewickich - NKWD na mojej rodzinie, w tym Gestapo na moim śp. Ojcu doc. Maurycym Szumańskim. Nic nie powie tylko się brata sie z komunistą Nicieją bezczeszcząc Aulę św. Jana Pawła II na Jasnej Górze, zapraszając wielbiciela Lenina i Dzierżyńskiego na swoje przemówienia w obliczu Matki Bożej Królowej Polski, Pani Skalska potrafi pisać o czekoladkach i cukierkach a nie pamięta  o wolności słowa w Polsce, ale za to biegła jest w obrażaniu ludzi...

KONSEKWENCJE NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Dobra osobiste, pomimo swojego niematerialnego charakteru, są chronione przez prawo w takim samym stopniu jak dobra typowo materialne. Tym samym oznacza to, że każde naruszenie w tym zakresie uprawnia poszkodowanego do wytoczenia sprawy cywilnej i ubiegania się nie tylko o właściwe odszkodowanie ale także o zadośćuczynienie.

Zgodnie z treścią art. 23 Kodeksu cywilnego, do dóbr osobistych zaliczamy m.in. twórczość do jakiej należy mój tekst publicystyczny "Sławomir Nicieja sztandar rewolucji proletariatu", pomieszczony na wielu portalach i prasie polonijnej.

https://niepoprawni.pl/blog/aleszumm/towarzysz-slawomir-nicieja-sztandar-rewolucji-proletariatu

 http://www.radiownet.pl/publikacje/slawomir-nicieja-sztandar-proletariatu-z-dzierzynskim-w-tle

http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1110&Itemid=2&mosmsg=Dzi%EAkujemy+za+Tw%F3j+g%B3os

 http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/stanislaw-slawomir-nicieja-sztandar-walczacego-proletariatu-z-krwawym-felkiem-w-tle,39736.html

 http://www.aleszum.btx.pl/index.php/publikacje/991-stanislaw-slawomir-nicieja-sztandar-rewolucji-walczacego-proletariatu-z-krwawym-felkiem-w-tle-3

MIT KRESÓW WSCHODNICH W BYTOMIU

Już od lat Pani Danuta Skalska prezes Towarzystwa Miłośników  Lwowa w Bytomiu prowadzi spotkania z "wybitnym" komuchem, lektorem KC. PZPR rektorem Uniwersytetu w Opolu Sławomirem Nicieją. Oto wpis Skalskiej sprzed 3-ch lat.:

"5 listopada 2015 r. w Bytomiu odbyła się trzecia już odsłona cyklicznej konferencji poświęconej tematyce kresowej, pod tytułem Mit Kresów Wschodnich. Jest to duże wydarzenie, organizowane przy współpracy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja zgromadziła w murach Muzeum Górnośląskiego blisko trzydziestu specjalistów, którzy próbowali odpowiedzieć na prowokacyjne pytanie czy „Kresy Wschodnie” były „mitem” i czy w ogóle były one „kresami”"- (pisownia oryginalna).

I DALEJ SKALSKA

"Serię wykładów zainaugurowali pracownicy Muzeum Górnośląskiego, dyrektor Instytutu Historii UŚ prof. Jerzy Sperka oraz JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego, wybitny znawca oraz popularyzator historii Kresów Południowo-Wschodnich, prof. Stanisław Sławomir Nicieja. Następnie wystąpienia profesorów odbywały się w 4 panelach i trwały aż do wieczora. Wystąpienia były bardzo konkretne, bogate merytorycznie i przyczyniły się do bardzo aktywnych dyskusji w panelach i w kuluarach. Z niecierpliwością czekamy więc na publikację referatów z tej konferencji i wierzymy, że stanowić ona będzie ważną pozycję w literaturze dotyczącej historii Kresów Wschodnich XIX i XX wieku".

W OKUPACJI BOLSZEWICKIEJ I NIEMIECKIEJ UTRACIŁEM WE LWOWIE

CAŁĄ RODZINĘ NA CZELE Z OJCEM DOC. MED. MAURYCYM MARIANEM SZUMAŃSKIM - ADIUNKTEM UNIWERSYTETU IM. JANA KAZIMIERZA

 Aleksander Szumański , świadek historii - dziennikarz niezależny, korespondent światowej prasy polonijnej, akredytowany (USA) w Polsce w latach 2005 - 2012, ścigany i skazany na śmierć przez okupantów niemieckich.Kombatant - Osoba Represjonowana - zaświadczenie o uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych nr B 18668/KT3621