foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

PETYCJA KRESOWA

Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa w Bytomiu Danuta Skalska od szeregu lat zaprasza towarzysza  rektora w Opolu b. działacz KW PZPR, miłośnika Lenina, Stalina i Dzierżyńskiego, który popiera decyzję Stalina w Jałcie i zbrodnie NKWD w Katyniu - na spotkania. Spotkania z inicjatywy tow. Danuty Skalskiej odbywają się w Bytomiu w siedzibie Towarzystwa Miłośników Lwowa oraz na Jasnej Górze w auli św. Jana Pawła II. Danuta Skalska w ten sposób bezcześci Jasną Górę, Matkę Przenajświętszą Maryję Królową Polski oraz św. Jana Pawła II.

Żądam podania się do dymisji Danuty Skalskiej z funkcji prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo  Wschodnich w Bytomiu.

Aleksander Szumański - lwowianin - świadek historii 87 lat rocznik 1931, któremu okupanci zamordowali całą rodzinę wraz z Ojcem doc. med. Maurycym Marianem Szumańskim pracownikiem naukowym na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza, asystentem prof Adama Sołowija zamordowanego 4 lipca 1941 roku przez batalion ukraińsko - niemiecki  Nachtigall.

Podpisał  petycję

Aleksander Szumański, rocznik 1931 , świadek historii - dziennikarz niezależny, korespondent światowej prasy polonijnej, akredytowany (USA) w Polsce w latach 2005 - 2012, ścigany i skazany na śmierć przez okupantów niemieckich.

Kombatant - Osoba Represjonowana - zaświadczenie o uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych nr B 18668/KT3621

Szanowni Państwo przesyłam petycję w sprawie odwołania p. Danuty Skalskiej z funkcji prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Bytomiu.

PETYCJA KRESOWA w sprawie dekomunizacji

 Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i  Kresów Południowo - Wschodnich w Bytomiu Danuta Skalska od szeregu lat zaprasza towarzysza rektora w Opolu b. działacza KW PZPR, miłośnika Lenina, Stalina i Dzierżyńskiego, który popiera decyzję Stalina w Jałcie i zbrodnie NKWD w Katyniu - na spotkania . Spotkania z inicjatywy . Danuty Skalskiej odbywają się w Bytomiu w siedzibie Towarzystwa Miłośników Lwowa i  Kresów Południowo - Wschodnich w Bytomiu oraz na Jasnej Górze w auli św. Jana Pawła II. Danuta Skalska w ten sposób bezcześci Jasną Górę, Matkę Przenajświętszą Maryję Królową Polski oraz św. Jana Pawła II.

Żądam podania się do dymisji Danuty Skalskiej z funkcji prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Bytomiu.

Podpisał petycję

Aleksander Szumański, rocznik 1931 , świadek historii - dziennikarz niezależny, korespondent światowej prasy polonijnej, akredytowany (USA) w Polsce w latach 2005 - 2012, ścigany i skazany na śmierć przez okupantów niemieckich.

Kombatant - Osoba Represjonowana - zaświadczenie o uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych nr B 18668/KT3621


- lwowianin - świadek historii 87 lat rocznik 1931, któremu okupanci zamordowali całą rodzinę wraz z Ojcem doc. med. Maurycym Marianem Szumańskim pracownikiem naukowym na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza, asystentem prof Adama Sołowija zamordowanego 4 lipca 1941 roku przez batalion ukraińsko - niemiecki Nachtigall.

 http://niepoprawni.pl/blog/aleszumm/petycja-kresowa-0

https://3obieg.pl/petycja-kresowa/

http://www.aleszum.btx.pl/index.php/publikacje/1129-petycja-kresowa

To jest wprost nie do wiary, aby taki komuch został mianowany rektorem Uniwersytetu. On za czasów PRL popełniał zbrodnie wynikające z lektoratu KC. PZPR. (KOMENTARZ - NIEPOPRAWNI.PL)

http://niepoprawni.pl/blog/aleszumm/petycja-kresowa-0#comment-1577034