foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

SAD PAMIĘCI POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW.

SENIORZY W MARKOWEJ PODCZAS III ZJAZDU POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW

WAŻNE WYDARZENIE!!!

 

Autor Jakub Pawłowski "Patriotyczny Głos Seniora" nr 42 listopad 2018

 

W dniach 17 - 19 października 2018 roku w Rzeszowie i w Markowej odbył się  III Ogólnopolski Zjazd Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. To wyjątkowe wyróżnienie, szczególnie dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów, któr3ego codzienna działalność merytoryczna, edukacyjna i popularyzacyjna oscyluje wokół historii znanych i mniej znanych polskich Sprawiedliwych.

Honorowymi gośćmi Muzeum Polaków Ratujących Żydów  oraz  pozostałych współorganizatorów III Ogólnopolskiego Zjazdu Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej byli członkowie Polskiego Towarzystwa  Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Są to osoby, które otrzymały izraelskie wyróżnienia za pomoc udzieloną Żydom w trakcie okupacji niemieckiej. Średnia wieku członków założonego w 1985 roku towarzystwa przekracza osiemdziesiąt lat i więcej. Wciąż jednak są ludźmi aktywnymi.  Często, a przynajmniej na tyle na ile im pozwala kondycja  uczestniczą w szeregu uroczystości państwowych, a także związanych z tematyką, która ich łączy -  pomocą Żydom podczas tragicznego okresu Holokaustu. Prezesem Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest pani Anna Stupnicka - Bando, 89 - letnia doktor medycyny, która podczas II Wojny Światowej wraz z matką niosła pomoc Żydom na warszawskim Żoliborzu. Podczas uroczystości i spotkania w Markowej 19 października 2018 roku zebrali się przedstawiciele towarzystwa z całej Polski.

Gościły również rodziny tych osób, a także kombatanci i osoby represjonowane zrzeszone wokół Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który był pomysłodawcą zjazdu. i współorganizatorem jego edycji. Urząd reprezentował jego zwierzchnik, minister Jan Józef Kasprzyk.

Po oficjalnych uroczystościach w Markowej, w bezpośredniej bliskości Sadu Pamięci, w asyście 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie złożono wieńce i znicze pod pomnikiem poświęconym rodzinie Ulmów z Markowej. Pomnik ten znajduje się dzisiaj w samym centrum Sadu Pamięci.

Później uczestnicy zjazdu mieli możliwość zwiedzenia  i zapoznania się z Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Dla wielu z nich było to pierwsze doświadczenie z tym miejscem, dlatego też dało się odczuć niepowtarzalną atmosferę emanującą od polskich Sprawiedliwych i ich rodzin. Szczególną uwagę poświęcono temu, aby maksymalnie rzeczowo i skrupulatnie poinformować polskich Sprawiedliwych o działalności muzeum, jego bliższych i odległych planach, a także przypomnieć o sukcesach jakie już muzeum ma na swoim koncie. Seniorzy z Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata otrzymali wszystkie te informacje podczas prezentacji multimedialnej, a dodatkowo mogli skonfrontować je ze stałą ekspozycją i przewodnikiem.

Ostatniego dnia zjazdu wszystkich jego uczestników gościliśmy w Markowej, gdzie odbyły się uroczystości oficjalnego otwarcia Sadu Pamięci, dedykowanego Polakom ratującym Żydów w trudnych czasach II Wojny Światowej. W Sadzie Pamięci upamiętnionych jest blisko 1500 nazw wiosek, miasteczek i miast z czasów II Rzeczypospolitej Polskiej, w których to polska ludność niosła pomoc przedstawicielom społeczności żydowskiej. Wszystkie spotkane tam miejscowości, to jednocześnie przypadki ratowania życia Żydów zakończone nadaniem honorowego wyróżnienia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Sad Pamięci w Markowej jest jedynym tego typu miejscem w kraju. Jest również nawiązaniem do pasji sadowniczej jednego z patronów Muzeum Polaków Ratujących Żydów - Józefa Ulmy.

Sad Pamięci w Markowej jest też małą analogią do Sadu Sprawiedliwych, który rozpościera się na wzgórzach Jerozolimy pod Instytutem Yad Vashem. To najnowsza inwestycja Muzeum Polaków Ratujących Żydów, mająca formę upamiętnienia, a dla turysty odwiedzającego wystawę główną w muzeum miejsce odpoczynku, zadumy i refleksji. Sad Pamięci dotowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowany przez pierwszą placówkę muzealną do której pierwotnie Muzeum Polaków Ratujących Żydów należało, czyli Muzeum - Zamek w Łańcucie. Budowę Sadu Pamięci w Markowej wsparła też gmina Markowa.

Dzień 19 października 2018 roku przeszedł do historii Muzeum Polaków Ratujących Żydów, jako jeden z dotychczas najważniejszych. Muzeum odwiedzili przecież ci, o których muzeum mówi niemal codziennie za pośrednictwem wszelkich możliwych mediów. Są oni dla pracujących tu osób źródłem inspiracji w pracy muzealnej, edukacyjnej, badawczej i popularyzacyjnej. Muzeum w Markowej jest jedynym tego typu miejscem w kraju, które w 100 procentach poświęcone jest Polakom ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. Stąd też wizyta polskich Sprawiedliwych i ich rodzin była dla tej placówki tak ważnym, niemal legitymującym samą jej działalność, doświadczeniem.

                                                        Jakub Pawłowski

 

Opracował Aleksander Szumański , świadek historii - dziennikarz niezależny,

Kombatant - Osoba Represjonowana - zaświadczenie o uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych nr B 18668/KT3621,

korespondent światowej prasy polonijnej, akredytowany (USA) w Polsce w latach 2005 - 2014, ścigany i skazany na śmierć przez okupantów niemieckich.