foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

 

 

TERESA BOŻENA STANEK - PRZEWODNICZĄCA OGÓLNOKRAJOWEGO ŚRODOWISKA ARMII KRAJOWEJ KORPUSU "JODŁA" PSEUDONIM "MITSUKO".PORUCZNIK W STANIE SPOCZYNKU.

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ  (ŚZŻAK).    

Teresa Bożena Stanek urodziłsa się 13 października 1929 roku w Kielcach.

ŚZŻAK Z OGROMNYM ŻALEM PRZYJĄŁ JEJ ŚMIERĆ  
W DNIUU 5 WRZEŚNIA 2023 W WARSZAWIE.

Porucznik Teresa Bożena Stanek ps. "Mitsuko", żołnierz Armii Krajowej, harcerka "Szarych Szeregów" Krakowskiego Korpusu AK, człowiek prawy, niezwykle skromny i bezgranicznie poświęcony pracy dla dobra kraju. działaczka kombatancka pełniąca obowiązki prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej od 28 lipca 2021 r. zaś od października 2021 roku prezeska Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii  Krajowej w kadencji 2021–2024.
"Już jako nastolatka była bohaterką".W czasie okoppacji niemieckiej uczęszczala na tajne komplety do Gimnazjum i Liceum im. bł. KIngi w rodzinnym mieście.

W czsie trwania wojny współorganizowała życie kulturalne rodzinnego miasta, koncerty, wieczory poetyckie, spotkania z literatami ukrywającymi się w Kielcach.

Służbę wojskową rozpoczęła w strukturach "Szarych Szeregów", przekazywała meldunki, buła łączniczką i sanitariuszką.

Wstąpiła do Arnii Krajowej, brała udział w akcjach "malego sabotażu". Uczestniczyła w przygotowaniach do "Akcji Burza", kolportowała materiały konspiracyjne i wykonywała wiele prac pomocniczych dla wojska.

Polska uczestniczka II  Wojny światowej, działaczka kombatancka i samorządowa, porucznik  Wojska Polskiego w stanie spoczynku, członkini Prezydium Zarządu  Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK).

Po wojnie studiowała archeologię klasyczną i prehistorię Polski.

Pracowała m.in. w wydawnictwie "Czytelnik" i w Państwowym Wydawnictwue PWN, gdzie zostala wybrana Wiceprzewodniczącą
NSZZ "Solidarność"(1980).

W czasie okupacji niemieckiej przebywała w rodzinnych Kielcach, gdzie uczęszczała na tajne komplety do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Błogosławionej Kingi.

Brała udział w organizacji życia kulturalnego, w tym koncertów i wieczorów poetyckich.

Należała do "Szarych Szeregów", w ramach których między innymi przekazywała meldunki, zajmowała się łącznością i służbą sanitarną.
Po wojnie podjęła studia w zakresie archeologii klasycznej i prehistorii Polski, a także pracowała w wydawnictwach „Czytelnik” i PWN.

Po transformacji systemowej w Polsce w latach 1990–2002 była radną dzielnicy Warszawa-Śródmieście oraz gminy Warszawa-Centrum. Od 1991 r. należała do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Teresa Stanek była prezesem Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK ,Korpusu „Jodła”, a także członkiem prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w kadencji 2018–2021
W maju 2021 r.została powołana na stanowisko wiceprezes do spraw socjalnych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, zaś 28 lipca 2021 r. została wybrana p.o. prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, zastępując na tym stanowisku Jerzego Żelaśkiewicza.

W październiku 2021 r. została  wybrana prezesem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy  Armii Krajowej, o czym poinformował w dniu 8 października 2021 r. roku rzecznik prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Adam Stefan Lewandowski.

Odznaczenia

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Złoty Krzyż Zasługi Krzyż Armii Krajowej,

Medal „Pro Memoria”,

Medal „Pro Patria”

 Teresa Stanek nową prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. dzieje.pl.

Kielczanka wiceprezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. radio.kielce.pl.

Teresa Stanek nową prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. portalsamorzadowy.pl.

M.P. z 2015 r. poz. 495.

  M.P. z 2010 r. nr 27, poz. 298

Rodzinie i Najbliższym z powodu bolesnej straty składamy najszczersze wyrazy współczucia.

PANI TERESO, BĘDZIE NAM BARDZO PANI BRAKOWAŁO. POZOSTANIE PANI NA ZAWSZE W NSZEJ PAMIĘCI.

             Zarąd Główny Światowego Związku Żołnierzy Arwii  Krajowej.
                         
Pracownicy Biura redakcja "Biuletynu Informacyjnego AK".

Do wspomnień z wyrazami wdzięczności za patriotyczną dzialalość bohaterki narodowej ś.p. Pani Teresy Stanek dołącza kombatant

Aleksander Szumański , świadek historii - dziennikarz niezależny, korespondent światowej prasy polonijnej, akredytowany (USA) w Polsce w latach 2005 - 2014, ścigany i skazany na śmierć przez okupantów niemieckich.

Kombatant - Osoba Represjonowana - zaświadczenie o uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych nr B 18668/KT3621.

Członek Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. Nr leg. 122.