foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA

- Za Twą wierność pomimo naszych wad i słabości
-Chryste nasz Królu dziękujemy !

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu,
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy,
a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej,
za brak miłości względem Ciebie i bliskich.Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne,
za wszelkie wady, nałogi i  zniewolenia,
wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste i narodowe według Twego prawa:

-Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę
- Chryste nasz Królu przyrzekamy!

- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień
- Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

- Pragniemy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci
- Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

- Pragniemy budować Twoje Królestwo i bronić go w naszym narodzie
- Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

- Pragniemy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw
- Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących !

Zawdzięczamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską.
Spraw , aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwe i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków narodu, którzy nie podążają Twymi drogami.

Obdasz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża.

Spraw by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.

Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny, wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste. Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie - największą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo, Królestwo prawdy i życia. Królestwo świętości i łaski, Królestwo miłości i pokoju.

Nieśmiertelny Królu wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!

W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my Polacy stajemy przed Tobą ( wraz ze swymi władzami duchowymi i świeckimi), by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba.
Wierzymy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa.

Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały z wielką wiarą i miłością wołamy :

Króluj nam Chryste!

- w naszych sercach Króluj nam Chryste!
- w naszych rodzinach Króluj nam Chryste!
- w naszych parafiach Króluj nam Chryste!
- w naszych uczelniach Króluj nam Chryste!
- w środkach społecznej komunikacji Króluj nam Chryste!
-  w naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku Króluj nam Chryste!
- w naszych miastach i wioskach Króluj nam Chryste!
- w całym Narodzie i Państwie Polskim Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

- za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca
- Chryste nasz Królu dziękujemy!

- za łaskę  chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami - Chryste nasz Królu dziękujemy!

- za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach
- Chryste nasz Królu dziękujemy!

- za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale - Chryste nasz Królu dziękujemy!

      Cała Polska w 1050 rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak byla na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

                   Kraków - Łagiewniki  19 listopada 2016 r.

AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA
drukowany w "Warszawskiej Gazecie" nr 44 ; 03 - 09 listopada 2023 r.-