foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

77 ROCZNICA POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ

14 LUTEGO 2019 ROKU 77 ROCZNICA POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ

PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ

Przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie  przemawiał Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prof. dr hab. Leszek Żukowski, pseudonim "Antek", harcerz Szarych Szeregów, Powstaniec Warszawski.

Jeszcze nie umilkły odgłosy poszczególnych walk wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, a już żołnierze i oficerowie, którzy uniknęli niewoli, organizowali w miejscu swojego pochodzenia albo znanego środowiska małe oddziały, gromadzili broń i amunicję, którą po zakonserwowaniu ukrywali. Następnie prowadzili szkolenia teoretyczne w zakresie prowadzenia walki. Podobnie - nauczyciele, działacze polityczni i sportowi, członkowie takich organizacji jak : "Sokół", "Strzelec" - tworzyli koła lokalne, werbując młodzież szkół średnich.

Związek Harcerstwa Polskiego już 27 września 1939 roku przyjął konspiracyjną nazwę "Szare Szeregi". a dla harcerek "Związek Koniczyn". - i kontynuował działalność patriotyczną. Muszę tutaj dodać  wyprzedzająco, że aby być w Szarych Szeregach  trzeba było mieć przynajmniej 16 lat. Ponieważ młodsza młodzież też garnęła się do  walki utworzono grupę 'Zawiszaków", w której byli harcerze do lat 16.

Czytaj więcej: 77 ROCZNICA POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ

MARTYROLOGIA, KOŚCIÓŁ RZYM - KAT., PATRIOTYZM, W PORTALU PRESSMANIA, "GAZECIE WYBORCZEJ"... BEZ KOMENTARZA

 

PISAŁEM W SIERPNIU 2014 ROKU:

 http://pressmania.pl/2018/09/

 O MORDZIE PROFESORÓW LWOWSKICH WYŻSZYCH UCZELNI 4 LIPCA 1941 ROKU

  (...)Mord 4 lipca 1941 r. przesłania ostatnie miesiące życia byłych polskich profesorów. A przecież nawet z tych wstydliwie przemilczanych fragmentów widać, że poszli na współpracę z okupantem sowieckim na skalę nieporównanie większą, niż Piasecki w 1945. Przynajmniej niektórzy. Początkowo aresztowany przez sowietów były premier II RP Kazimierz Bartel został uwolniony dosłownie natychmiast. “Jednak już następnego dnia Bartel powrócił w towarzystwie “komendanta NKWD” (gen. Iwan Sierow?). Zwrócono mu również skradzione przez rewidujących ordery i złoty zegarek. Przebieg krótkotrwałego pobytu w więzieniu, a także okoliczności zwolnienia nie są znane.” [w:] Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu: Tom 36, 1993; “Przegląd historyczny”, Tom 83, Wydania 1-3, PWN. 1992 str. 195

Czy tak szybko zostało zawarte porozumienie? (...)". 

Czytaj więcej: MARTYROLOGIA, KOŚCIÓŁ RZYM - KAT., PATRIOTYZM, W PORTALU PRESSMANIA, "GAZECIE WYBORCZEJ"...

NIE BĘDZIE POJEDNANIA BEZ PRAWDY

Autor Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski

 

Arcybiskup Światosław Szewczuk z Kijowa, uchylił się od spotkania z rodzinami pomordowanych. Nie zaprosił ich też na panichidę, nabożeństwo żałobne w cerkwi w Warszawie, choć zaprosił dygnitarzy państwowych i partyjnych. Nie pomodlił się też na mogiłach pomordowanych, choć był na Lubelszczyźnie, zroszonej krwią zabitych przez UPA.

Czytaj więcej: NIE BĘDZIE POJEDNANIA BEZ PRAWDY

SZWADRONY ŚMIERCI

CZY TYLKO 'GRUPA D"?

Esbeckie szwadrony śmierci, działające we współpracy z KGB. Ofiary to m.in. księża Jerzy Popiełuszko, Sylwester Zych, Stanisław Suchowolec, Stefan Niedzielak. Mimo że z działalnością tej grupy historycy wiążą największe akty terroru wobec Kościoła, jej członkowie nigdy nie zostali osądzeni.

Czytaj więcej: SZWADRONY ŚMIERCI

AGENCI KREMLA WCZORAJ I DZISIAJ

ROSYJSKA AGENTURA W POLSCE

POLSCY AGENCI KREMLA

 

 Świetnie uplasowane i zakamuflowane pokolenia postsowieckiej agentury działają w Polsce również obecnie, o czym za chwilę.

W jakim stopniu obce służby zinfiltrowały polski aparat państwowy i wojskowy? To pytanie szybko padło w ramach rozliczeń i poszukiwań winnych tzw. klęski wrześniowej w 1939 roku, a później i przegranej całej wojny. O ile udało się niemal w całości odtworzyć siatki niemieckie (i tak zresztą w znacznej mierze ujawnione), o tyle kierunek wschodni - z oczywistych powodów - pozostał "terra incognita".

Czytaj więcej: AGENCI KREMLA WCZORAJ I DZISIAJ