foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

 BITWA WARSZAWSKA - STRATEGIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 CUD NAD WISŁĄ - BITWA WARSZAWSKA

 

25 sierpnia 2017 roku będziemy obchodzić  97 rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej - Cudu nad Wisłą, stoczonej w dniach 12 – 25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, uznaną za 18. na liście przełomowych bitew w historii świata.

Autorem i realizatorem planu bitwy był Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski.

Decydująca bitwa tej wojny zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nie rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią.

Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.

Armiom sowieckim Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego przeciwstawiło siły zgrupowane w sześciu armiach i formacje dozorujące Wisłę od Torunia do Wyszogrodu (20 Dywizja Piechoty - dawna 2 Dywizja Litewsko-Białoruska) oraz bataliony zapasowe i ochotnicze.

Czytaj więcej:  BITWA WARSZAWSKA - STRATEGIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO   CUD NAD WISŁĄ - BITWA WARSZAWSKA

OD AUTORA

 W 100-LETNIĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

 Poemat martyrologiczno - niepodległościowy "Fotografie polskie" został wydany w 2000 roku. Obecnie w roku 2018 z okazji 100 - letniej rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości ukazuje się  drugie wydanie poematu poszerzone o cztery części:

 - Wiersze nie tylko lwowskie,

- Maluję wiersze i piszę kwiaty,

- Spotkania teatralne.

 - Moja Muza.

 Natomiast nie powtarzam w obecnym drugim wydaniu części zatytułowanej "Dokumentalia", w której zawarty był KOMUNIKAT Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w Lesie Katyńskim jeńców wojennych – oficerów polskich.

Ów tekst ("Kłamstwo katyńskie 1940") został w 2017 roku udostępniony w Internecie przez stowarzyszenie Rodzin Katyńskich. http://kalendarium.federacja-katyn.org.pl/komunikat-komisji-burdenki/

1944 styczeń 24, Moskwa.– Komunikat Komisji Specjalnej.

 Poemat "Fotografie polskie" uzyskał pewną rangę w historii literatury pięknej. Wielokrotnie były prezentowane fragmenty poematu, jak również w formie monodramu przez wybitnych aktorów scen polskich, lwowskich i amerykańskich. na scenach narodowych - Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatru Groteska w Krakowie,  Filharmonii Krakowskiej, we Lwowie, Wrocławiu, Warszawie, Tarnowie, Zakopanem, Dąbrowie Górniczej, w Stanach Zjednoczonych w Chicago i w Los Angeles w czasie mojego tourne' w 2001 roku. Szczególnie istotne edukacyjnie były moje wieloletnie spotkania z poematem "Fotografie polskie" z młodzieżą szkolną w Filharmonii Krakowskiej, jak i w Żydowskim  Muzeum Galicja w Krakowie i w Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu. organizowane przez Towarzystwo Opieki nad Majdankiem oraz przez Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,  jako konieczna edukacja, prowadzona również w wymienionym muzeum przez Józefa Rosołowskiego prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. prezentującego na tych spotkaniach trzy moje książki "Fotografie polskie" poemat, oraz prozę historyczną "Mord polskich dzieci w łódzkim getcie" i Adam Macedoński i Aleksander Szumański z siedmiu pagórków fiesolskich.

Poza mną poemat "Fotografie polskie" był prezentowany na spotkaniach autorskich przez  - Tadeusza Szybowskiego, Ryszarda Krzyżanowskiego, Barbarę Denys, Danutę Michałowską, Łucję Karelus - Malską, Halinę Kuźniakówną, Andrzeja Rosiewicza ,Jana Güntnera, Jana Adamskiego, Piotra Skrzyneckiego, Janinę Węglińską - Flis, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich we Wrocławiu, Grażynę Potoczek - klub dziennikarzy polskich w Krakowie "Pod Gruszką", Romana Hnatowicza, Marię Przybylską, , Juliana Jabczyńskiego, Halinę Cieślińską - Brzeską, Mieczysława Święcickiego, Wojciecha Habelę, Franciszka Makucha, Tadeusza Kwiatkowskiego, Jana Poprawę, Zbigniewa Ringera,  Zdzislawa Dudzika, Adama Macedońskiego, Jerzego Feinera, Barbarę Brzezińską, Zbigniewa Zapasiewicza, Józefa Komarewicza, Jerzego Michała Czarneckiego, Wiesława Michnikowskiego,  Ninę Repetowską, Tadeusza Zygmunta Bednarskiego, Ryszarda Rodzika, Henryka Bąka, Marię Klejdysz, , Olgierda Jędrzejczyka., Danutę Rinn (Danutę Smyklę),  Ewę Stolzman -Kotlarczyk, Iwę Korsak Sabudę, Krystynę Jezierską, Konrada Strzelewicza, Jana Majdę, Barbarę Urbańską, Elżbietę Lesiak - prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu.

Czytaj więcej: "FOTOGRAFIE POLSKIE" WYDANIE DRUGIE  2018 ROK W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

PRZYSIĘGA ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

 

W obliczu Boga Wszechmogącego

i Najświętszej Marii Panny

Królowej Korony Polskiej

przysięgam być wierny Ojczyźnie mej,

Rzeczypospolitej Polskiej.

Stać nieugięcie na straży Jej honoru,

o wyzwolenie z niewoli

walczyć z wszystkich sił,

aż do ofiary mego życia.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

Naczelnemu Wodzowi i wyznaczonemu przezeń

Dowódcy Armii Krajowej

będę bezwzględnie posłuszny,

a tajemnicy bezwzględnie dochowam,

cokolwiek by mnie spotkało.

Tak mi dopomóż Bóg.

 

Modlimy się za żołnierzy,

żołnierzy Wilna i Lwowa,

Pojmanych w napaści z tyłu,

zdradzieckiej i judaszowej,

Kiedy nie mieli już nawet

okrutnych praw każdej wojny,

Która pozwala zabijać,

aby samemu nie zginąć,

Żołnierzy w łagrach śmiertelnych,

żołnierzy w bagnach zatrutych,

Żołnierzy w lodach kamiennych,

żołnierzy bitych i skutych,

Żołnierzy naszej wolności.

Modlimy się za niewinnych.

 

fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego 

„Msza żałobna w katedrze nowojorskiej"  

Czytaj więcej: AK , BOHATERKI, OBŁAWA AUGUSTOWSKA I INNE TEKSTY

POWSTANIE  WARSZAWSKIE - GENEZA POWSTANIA

 

1 sierpnia 2018 roku obchodzić będziemy 74 rocznicę bohaterskiego Powstania Warszawskiego.

Pomimo, że święcimy obecnie tę rocznicę , to w dalszym ciągu współczesna opinia społeczna nie jest wystarczająco poinformowana o historii jego wybuchu.

Większość ukazujących się w mediach artykułów, również wydane książki oskarżają najwyższą kadrę dowódców Armii Krajowej o wręcz zbrodnicze działanie, nieodpowiedzialne doprowadzenie do jednej z największych w naszej historii wojskowej klęski, połączonej z olbrzymimi stratami w ludności cywilnej i zniszczeniem stolicy z jej wspaniałym dorobkiem kulturowym. Są to też opinie głoszone przez niektórych zawodowych historyków.

Czytaj więcej: POWSTANIE  WARSZAWSKIE - GENEZA POWSTANIA 

UKRAIŃSCY MORDERCY POLAKÓW W POWSTANIU WARSZAWSKIM

UKRAIŃSKI LEGION SAMOOBRONY (LEGION WOŁYŃSKI) OCHOTNICZA KOLABORACYJNA  FORMACCJA ZBROJNA

 

Powstanie Warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944 roku – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu RP oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski.

Czytaj więcej: UKRAIŃSCY MORDERCY POLAKÓW W POWSTANIU WARSZAWSKIM