Małopolskie Forum Współpracy z Polonią z siedzibą w Tarnowie ma do wykonania szczególną coroczną misję. Celem tego Stowarzyszenia jest inspirowanie i wspieranie na rzecz rozwoju kontaktów pomiędzy środowiskami polonijnymi a krajem- poprzez spotkania medialne - gospodarki, kultury, turystyki i inwestowania w Polsce. I tak już od 18 lat organizowane są coroczne spotkania dziennikarzy polonijnych z całego świata. Dziennikarze każdego roku zwiedzają inny zakątek Polski. Dla przykładu po raz czternasty w roku 2006 spotkanie dziennikarzy polonijnych z całego świata odbyło się na Warmii i Mazurach.