foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

      WROGOWIE POLSKI

 Walka z Polską, Polakami i polskością  w ostatnim okresie nasiliła się. Do owej walki przyłączyło się grono nie tylko polskich naukowców planowo prowadzących kampanię dyskredytacji historycznych prawd. Jest to zjawisko groźne w swoim bezprecedensowym wewnętrznym wymiarze. Owe zabiegi popierane również przez określone koła zewnętrzne mają na celu nie tylko nieujawnianie prawd historycznych, ale służą poniżaniu Polaków w oczach światowej opinii, przy równoczesnym fałszowaniu historii. To nie jeden odosobniony przypadek prof. Krzysztofa Jasiewicza, który „ośmielił się” w miesięczniku „Focus historia” udzielić wywiadu na temat bezwzględności Judenratów w gettach żydowskich , czy też bandyckich zachowań  Jüdischer Ordnungsdienst - Żydowskiej Służbie Porządkowej podległej radom żydowskim – Judenratom w niemieckich gettach na terenach okupowanej przez Niemców Polski. Policja żydowska, albo tzw. „odmani” kolaborowała z Niemcami w gettach i niemieckich obozach koncentracyjnych, wykorzystywana była do rekwizycji majątków, tzw. kontrybucji nakładanych na Żydów przez Niemców, łapanek, eskortowania Żydów do niemieckich obozów zagłady i rozmaitych akcji eksterminacyjnych i deportacyjnych.

Czytaj więcej: WROGOWIE POLSKI

AFERY POLSKI PODZIEMNEJ 1939 - 1945 HONOR, ZDRADA, KAŹŃ...WIELKI POŁÓW HAUPTMANNA BULANGA

Ustalono, dzisiaj już ponad wszelką wątpliwość, że w ręce niemieckie, na skutek niefrasobliwości władz, a nie wykluczone, że i czyjejś zdrady dostały się liczne dokumenty z zasobów archiwalnych Oddziału II Sztabu Głównego WP. Były to przede wszystkim akta polskich attaszatów wojskowych za granicą i Ekspozytury III Oddziału II Sztabu Głównego WP w Bydgoszczy, gdzie działał osławiony mjr Jan Henryk Żychoń. Jednak, jak podaje znawca tego zagadnienia Leszek Gondek, w siedzibie bydgoskiej placówki wywiadowczej w ręce hitlerowskich oddziałów specjalnych "dostał się" tylko bilet wizytowy mjr Żychonia. Gdzie zatem Niemcy zdobyli tak bogaty materiał, demaskujący poczynania polskiego wywiadu, m.in. w Rzeszy?

Czytaj więcej: AFERY POLSKI PODZIEMNEJ 1939 - 1945 HONOR, ZDRADA, KAŹŃ...WIELKI POŁÓW HAUPTMANNA BULANGA   

Tadeusz Szybowski – aktor z „papieskiego” teatru | Centrum Kultury ...

SZANOWNI PAŃSTWO, BARDZO SERDECZNIE WITAM ,RÓWNOCZEŚNIE DZIĘKUJĄC ZARZĄDOWI ZWI ĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH. ZA GOŚCINĘ I ŻYCZLIWOŚĆ OKAZANĄ NASZEJ FUNDACJI OCALENIA KULTURY KRESOWEJ

"LOŻA" SCENA ZWIĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH PEŁNI PATRONAT NAD NARODOWĄ SCENĄ I FAKT GOSZCZENIA  FUNDACJI OCALENIA KULTURY KRESOWEJ JEST DLA NAS NIE TYLKO ZASZCZYTEM, ALE TEŻ HONOREM, IŻ NA SCENIE NARODOWEJ MOŻEMY PREZENTOWAĆ NIE TYLKO ZAPOMINANĄ LWOWSKĄ PIOSENKĘ, TĘ WYBITNYCH TWÓRCÓW I TĘ  ULICZNĄ, ANONIMOWĄ,

ALE TEŻ INNE ELEMENTY SZTUK PIĘKNYCH POWSTAŁYCH W LATACH II RZECZYPOSPOLITEJ . NIEJEDNOKROTNIE PIOSENKA LWOWSKA, JAK I TEKSTY WPROWADZĄ NAS PONOWNIE W JĘZYK LWOWSKIEGO BALAKU, CZY TEŻ   SZMONCESU. JERZY JANICKI MARTWIŁ SIĘ, ŻE BAŁAK I SZMONCES ZAGINĄ.PANIE JERZY ZAPEWNIAMY PANA, ŻE NIE DAMY TYM GWAROM ZAGINĄĆ.PRZEJĘLIŚMY DZIEDZICTWO KULTUROWE. PRZEKAZANIA  WSPÓŁCZESNYM I PRZYSZŁYM POKOLENIOM AKCEPTOWANE WARTOŚCI HISTORYCZNE, PATRIOTYCZNE, RELIGIJNE, NAUKOWE I ARTYSTYCZNE, MAJĄCE ZNACZENIE DLA TOŻSAMOŚCI I CIĄGŁOŚCI ROZWOJU KULTURALNEGO, DOWODZENIA PRAWDY I UPAMIĘTNIENIA WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH, KULTYWOWANIA POCZUCIA PIĘKNA I WSPÓLNOTY CYWILIZACYJNEJ.

ALE PAMIĘTAJĄC O NARODOWEJ SZTUCE PREZENTOWANEJ NA SCENIE "LOŻY" BĘDZIEMY ZAPRASZAĆ WYBITNE POSTACI POLSKIEJ KULTURY I SZTUKI, NIE TYLKO ZWIĄZANE Z PAMIĘCIĄ KULTURY KRESOWEJ.

ZAPROSZENIE NA INAUGURACYJNE SPOTKANIE Z KRAKOWSKĄ PUBLICZNOŚCIĄ OTRZYMAŁ OD NAS TADEUSZ SZYBOWSKI - LEGENDA POLSKIEGO TEATRU, WSKRZESZAJĄCY RÓWNIEŻ, CAŁKOWICIE ZAPOMNIANY JUŻ, TEATR RAPSODYCZNY MIECZYSŁAWA KOTLARCZYKA Z LAT 50. UBIEGŁEGO WIEKU.

ZAŚ TEATR  IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO OBEJMOWAŁ LATA PRACY AKTORSKIEJ TADEUSZA SZYBOWSKIEGO POWIERZAJĄC MU PRZESZŁO 100 RÓL, PRZEZ CAŁE DZIESIĘCIOLECIA Z NIEZAPOMNIANĄ PREMIERĄ "KORDIANA" W MAJU 1956 ROKU, KTÓRĄ TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO OBJĄŁ PREMIERĄ PO 50 LATACH, A TYTUŁOWĄ ROLĘ KORDIANA POWIERZYŁ WŁAŚNIE TADEUSZOWI SZYBOWSKIEMU I RYSZARDOWI PIETRUSKIEMU W REŻYSERII NIEZAPOMNIANEGO BRONISŁAWA DĄBROWSKIEGO.

REKTOREM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO BYŁ WÓWCZAS, ZNANY MI OSOBIŚCIE, PROF. TADEUSZ BURNATOWICZ.

WOJCIECH HABELA, KTÓRY PROWADZI DZISIEJSZE SPOTKANIE Z PAŃSTWEM JEST SYNEM JERZEGO HABELI. JERZY HABELA  I ZOFIA KURZOWA SĄ AUTORAMI UNIKALNEJ KSIĄŻKI "LWOWSKIE PIOSENKI ULICZNE, KABARETOWE I OKOLICZNOŚCIOWE DO 1939 ROKU". W KSIĄŻCE ZAWARTE SĄ NUTY I TEKSTY LWOWSKICH PIOSENEK AUTORSTWA WYBITNYCH TWÓRCÓW, JAK TEŻ ULICZNE, ANONIMOWE. WIĘKSZOŚĆ PIOSENEK ZAWARTYCH W TEJ KSIĄŻCE TO PROGRAM "WESOŁEJ LWOWSKIEJ FALI" I JEJ TWÓRCY I REŻYSERA WIKTORA BUDZYŃSKIEGO.

URODZONY WE LWOWIE JERZY HABELA, PEDAGOG I WYDAWCA. STUDIOWAŁ NA POLITECHNICE LWOWSKIEJ I TEORIĘ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE MUZYCZNEJ. BYŁ MUZYKIEM, KOMPOZYTOREM, WYKŁADAŁ AKUSTYKĘ MUZYKI W WARSZAWIE, KATOWICACH I W INSTUCIE MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. W LATACH 1964 - 1970 BYŁ PREZESEM KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW. ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

TADEUSZ SZYBOWSKI AKTOR Z "PAPIESKIEGO" TEATRU

Czytaj więcej: TADEUSZ SZYBOWSKI WYSTĘP W SPATiF (LOŻA - WRZESIEŃ 2018 ROK) 

TARGOWICA Z KRAKOWSKIEGO KLEPARZA, Z PODSŁUCHAMI W TLE

Przyznaję rację Stanisławowi Michalkiewiczowi, który twierdzi, iż – „ex nihilo nihil /fit/” ( z niczego może być tylko nic). Według tego autora „dureń pozostanie durniem, a szubrawiec - szubrawcem, może nawet jeszcze gorszym… bo czymże… znieczulimy uczucie bólu i wstydu na widok głębokiego upadku moralnego i politycznego naszego Narodu, który w jakimś niepojętym samobójczym porywie uznał, że najlepszymi jego reprezentantami będzie gromada szubrawców? Mówię oczywiście o Sejmie i Senacie, gdzie może nie wszyscy są szubrawcami, jednak tym razem ekipa szubrawców nie tylko jest wyjątkowo liczna, ale w dodatku zachowuje się z wyzywającą orientacją”.  O kim  mowa? Zapewne również o pospolitym łgarzu i politycznym kuglarzu, sprzedawcy wódek, człowieku jakby z buszu, przyjacielu urzędującego prezydenta, narzędzie poskramiania narodu w rękach Donalda Tuska któremu Naród wręcza w podarunku mandat poselski czyniąc jego ugrupowanie wówczas trzecią siłą w parlamencie. W polskiej polityce wydarzyło się coś takiego, co wydarzyć się nie powinno. Wystarczy zatem mieć wielkie pieniądze, przyjaciół w obozie PO, wiele hucpy i bezczelności, aby stać się upoważnionym do reprezentowania Narodu, również na arenie międzynarodowej. Ten oto pospolity penis ze świńskim ryjem, któremu bezczelna TVN umożliwiła kreację jak i jego apologeci sejmowi, przejął władzę i będzie decydował o polityce międzynarodowej, podatkach i różnych aktach prawnych kierujących życiem 40 milionowego państwa. Józef Piłsudski powiedział o takich w roku 1918:

„Wam kury szczać prowadzić a nie politykę robić".

Czytaj więcej: TARGOWICA Z KRAKOWSKIEGO KLEPARZA