foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

Małopolskie Forum Współpracy z Polonią z siedzibą w Tarnowie ma do wykonania szczególną coroczną misję. Celem tego Stowarzyszenia jest inspirowanie i wspieranie na rzecz rozwoju kontaktów pomiędzy środowiskami polonijnymi  a krajem- poprzez spotkania medialne –  gospodarki, kultury, turystyki  i inwestowania w Polsce. I tak już od 18 lat organizowane są coroczne spotkania dziennikarzy polonijnych z całego świata. Dziennikarze każdego roku zwiedzają inny zakątek Polski. Dla przykładu po raz czternasty w roku 2006 spotkanie dziennikarzy polonijnych z całego świata odbyło się na Warmii i Mazurach.
 
Spotkania owe nazwano Światowym Forum Mediów Polonijnych. Te szczególne spotkania, które ośmielę się nazwać najbardziej znaczącymi dla dziennikarzy prasy, radia, internetu i telewizji z całego świata dowodzą, że Forum jest imprezą szczególną, spotkaniem ludzi, którzy kreując jego wizerunek wykonują równocześnie wielką pracę dla Polski i jej związków z Polonią. Forum, to profesjonalna promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna Polski poprzez samorządy terytorialne, firmy, instytucje kultury, zabytki kultury materialnej, produkty turystyczne. Forum to także znakomita okazja do prezentacji polskiej racji stanu, do informacji o polskiej polityce zagranicznej m. in. regulującej prawa Polaków mieszkających poza granicami kraju. Dodatkowym walorem Światowego Forum Mediów Polonijnych jest wieloletni dorobek w budowaniu płaszczyzn integracji dziennikarzy polonijnych z dziennikarzami krajowymi, oraz kreowanie różnych form więzi pomiędzy Polonią, a Macierzą. Te wartości już przesądzają o walorach integracyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych Forum. Skuteczność takiej promocji posiada szeroki zakres, zważywszy  ilość redakcji uczestniczących każdego roku w Światowym Forum Mediów Polonijnych. Każdego roku w Forum uczestniczy ok. 160 dziennikarzy polonijnych prasy, radia, telewizji, Internetu z ponad 30 krajów świata m.in. Australii, Austrii, Argentyny, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Izraela, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Słowacji, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch, oraz reprezentacja mediów krajowych. W czasie trwania Forum ukazuje się codzienna gazeta „Wici”.

Małopolskie Forum Współpracy z Polonią jest stowarzyszeniem z siedzibą: Al. SOLIDARNOŚCI 5-9 33-100 TARNÓW. Prezesem stowarzyszenia jest Stanisław Lis. Wiceprezesami są: Małgorzata Sajdak, Jolanta Kwiek, Regina Cyganik, Aleksander Fiszer, Jerzy Skrobot.

XVIII Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów – Poznań – Wielkopolska  8 – 15 września 2010  w  auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie rozpoczęła konferencja prasowa prezydenta miasta Tarnowa – Ryszarda Ścigały. Warto wiedzieć, że Tarnów od 679 lat posiada prawa miejskie i słynie jako polski biegun ciepła. Ryszard Ścigała wspomniał, że „Tarnów jest gminą raczej bogatą”. Na 116 tys. mieszkańców przypada 50 tysięcy samochodów. Prezydent zaprezentował priorytety polityki lokalnej realizowane i projektowane. Wymienił projekty obiektów rekreacyjno-sportowych, dworzec miejski, teatr, dwa centra handlowe.

Patronat honorowy Forum tworzyli:
Wicemarszałek senatu – Marek Ziółkowski,
Minister Spraw Zagranicznych – Radosław Sikorski.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki,
Prymas Senior – Arcybiskup Henryk Jerzy Muszyński,
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa  Emigracji – Wojciech Polak,
Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik,
Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek,
Marszałek Województwa Małopolskiego– Marek Nawara,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak
W czasie konferencji nastąpiła  prezentacja blisko 160 uczestników Forum. W gronie uczestników znaleźli  się m.in. dziennikarze Radia Lwów / prezes Lwowskiego Towarzystwa Radiowego Teresa Pakosz, oraz Ania Gordijewska /, oraz wielu dziennikarzy polonijnych prasy, radia, telewizji, internetu.
 
Niżej podpisany reprezentował „Lwowskie Spotkania” – redaktor naczelna Bożena Rafalska, „Kurier Galicyjski” – redaktor naczelny Mirosław Rowicki / Marek Romer /, „Kurier Chicago” redaktor naczelny Marek Bober, „Głos Polski” Toronto – redaktor naczelny Wiesław Magiera, „Radio Pomost” Arizona – redaktor naczelny „Victor Zolcinski”.

Ach, co to było za Forum!!! W przerwach licznych konferencji prasowych, oglądania zabytków, poznańskich, kaliskich, czy gnieźnieńskich, to my bałakali po lwowsku, jak stare kindery. Pani prezes Radia Lwów Teresa Pakosz, po każdym nagraniu kwitowała interlokutora „dziękuję ta joj”, a ja z kolei koleżance z Radia „Wnet” uroczej i pięknej Zosi Wojciechowskiej zamiast / ja gupi wariat / wyznawać miłość po nagraniu, to opowiadałem „jak my bongu trombili na Zamarstynowie” . Ta ”lwowsku atmusferu” tworzyły dodatkowo „Dni Lwowa w Poznaniu” z piosenkami „Tylko we Lwowie”, czy „Weź baby pod pachu – Bóg ci zdrowi da”, lub „Jestem szac chłopaka – po lwowsku bałakam – po Italii hulam, sześć lat si katulam”, albo „Ta joj mnie nazywaju” – na całe szczęście dla słuchaczy nie w moim wykonaniu.

W Poznaniu pierwsza konferencja prasowa Forum odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. MTP – to lider polskiego przemysłu targowego, posiadający niemal 50 % udziałów w rynku targowym w Polsce zajmujący drugie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, jako organizator targów. MTP istnieją od 1921 roku i są jednym z najdłużej działających w Europie organizatorów targów. Obecnie bierze w nich udział ok. 10 tys. wystawców z 70 krajów świata.

I znowu mam na myśli Lwów – Targi Wschodnie. Była to coroczna lwowska wystawa przemysłu polskiego i zagranicznego w latach 1921 – 1938 u której idei leżało uczynienie ze Lwowa ogniska handlu Polski z krajami wschodnimi, w szczególności z Rumunią i Rosją. Impreza targowa tradycyjnie odbywała się we wrześniu, w roku 1939 nie doszła do skutku z powodu wybuchu II wojny światowej.

W 1921 roku w trakcie inauguracji Targów Wschodnich miała miejsce próba  zamachu na marszałka Józefa Piłsudskiego dokonana przez terrorystów UWO  / Ukraińska Wojskowa Organizacja /. W lipcu 1930 roku trybuny targów zostały spalone przez bojówkę OUN / Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów /.  

Przed wybuchem II wojny światowej istniały jeszcze Targi Północne – coroczna wileńska wystawa przemysłu polskiego i zagranicznego w latach 1928 – 1938.  

Wróćmy jednak do Poznania. Przewodnicy oprowadzali nas po wspaniałościach zabytków. Zwiedziliśmy wiele, zatrzymam się na poznańskim Starym Rynku:

„centralny plac lokowano w 1253 roku na lewym brzegu Warty. Pod względem wielkości rynek staromiejski w Poznaniu jest trzecim w Polsce po krakowskim i wrocławskim. Z każdej strony – pierzei rynku wybiegają 3 ulice, dzieląc pierzeje na dwa bloki,  w których znajduje się po 8 - długich i wąskich działek budowlanych. Z 12 ulic wybiegających z rynku 4 prowadziły do bram miejskich. Wkrótce po lokacji powstał tam ratusz, Waga Miejska, oraz kramy w części południowej. Pierwotna zabudowa, zarówna zewnętrzna, jak i zewnętrzna rynku była drewniana, lecz już w końcu XIII wieku zaczęły stopniowo powstawać budowle murowane: Waga Miejska, gotycki ratusz, a w XIV wieku sukiennice. W I połowie XVI wieku powstał zespół kamieniczek - budników, tzw. domki budnicze, wzniesionych przez indywidualnych właścicieli poszczególnych działek. W XVII wieku powstał na miejscu jatek chlebowych arsenał, a jatki przeniesiono pod wagę. Pod koniec XVII wieku wzniesiono odwach. Budynki te wielokrotnie niszczone, odbudowywane i przebudowywane w swym zasadniczym zrębie odbudowano po zniszczeniach w 1945 roku. Zabudowę zewnętrzną, drewnianą zaczęto od XIV wieku zastępować budynkami murowanymi. Tempo wznoszenia budynków wzrosło po wielkim pożarze w 1471 roku. Przy rynku powstały kamienice dwu-, a później trzytraktowe, z reguły 3 kondygnacyjne, szczytem zwrócone do rynku. Kamienice spełniały rolę warsztatowo-handlową i mieszkalną. Na parterze od frontu mieściła się sień o charakterze reprezentacyjno - usługowym. W oficynach  kamienic oddzielonych niewielkim podwórkiem  znajdowały się przeważnie magazyny i warsztaty. Z biegiem lat ten pierwotny, jednolity układ  ulegał licznym przeobrażeniom , m.in. w XVII wieku na dwóch parcelach powstały pałace wzniesione przez bogate rody szlacheckie: Działyńskich i Mielżyńskich. Znacznie zmieniła się zabudowa Starego Rynku w XIX wieku i na początku XX.  W czasie walk w 1945 roku, które spowodowały zniszczenie ok. 60 % budynków, już w tym samym roku przystąpiono do odbudowy. Od 1880 roku do 1955 przez Stary Rynek kursowały tramwaje. W II połowie XIX wieku na Starym Rynku wykonano żeliwną sieć wodociągową, gazową i oświetlenie lampami gazowymi, a na początku XX wieku podziemną sieć elektryczną. Stary Rynek otrzymał w końcu lat sześćdziesiątych nową nawierzchnię” / Wikipedia /.

Ziemia wielkopolska powitała nas wizerunkami Pani Jasnogórskiej Królowej Polski. Osobiście powitałem Czarną Madonnę jako znak łaski. Mając 10 lat za kilka grosików w krakowskich Sukiennicach kupiłem obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Przez całą okupację hitlerowską miałem ten obrazek przy sobie. Jej obecność uratowała życie mojej matce i mnie. Obrazek mocno zniszczony oprawiła moja  żona Alina i wisi  nad moim łóżkiem. W latach sześćdziesiątych modlitwa własna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy uratowała moją matkę dwukrotnie od niechybnej śmierci z choroby nowotworowej. Na tydzień przed wyjazdem na XVIII Forum   otrzymałem w prezencie od artysty malarza z Los Angeles kopię olejną cudownego obrazu  Matki Boskiej Piaskowej z kaplicy krakowskiej bazyliki oo. Karmelitów.

A oto przebieg uroczystości nawiedzenia ziemi kaliskiej przez wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej:

„Po uroczystym powitaniu  11 września 2010 w grodzie nad Prosną wizerunek rozpoczął wędrówkę po kolejnych parafiach diecezji kaliskiej. W każdej będzie przez jedną dobę. Peregrynacja zakończy się 23 października 2011 roku w kaliskiej katedrze.
 
Uroczystość powitania kopii cudownego obrazu z jasnogórskiego sanktuarium rozpocznie się na placu przed bazyliką 11 września o godzinie 16.00 nabożeństwem różańcowym. Na godzinę 17.00 zaplanowano przybycie z Łodzi specjalnego auta-kaplicy i powitanie obrazu. Msza święta będzie koncelebrowana przez prymasa, arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Homilię wygłosi arcybiskup Andrzej Dzięga. Odczytany zostanie także telegram papieża Benedykta XVI. Ceremonię uświetni kilkanaście chórów i kilka orkiestr”
/ internet /.

- Przygotowania do przyjęcia obrazu w naszej diecezji trwają już od grudnia 2009 roku poprzez modlitewną nowennę. Towarzyszy temu modlitwa, w której jest mowa o tym, że pragniemy zaprosić Maryję w diecezjalne, parafialne i rodzinne progi, by wszyscy poczuli, że jest to szczególny czas - podkreśla ks. prałat Leszek Szkopek, dyrektor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej.
 
Będzie to drugie nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Poprzednie trwało od sierpnia 1957 roku aż do roku 1980 i wówczas było elementem przygotowań do milenium chrztu Polski. Wówczas wędrówce obrazu towarzyszyły ogromne emocje.
 
Kilka słów o Kaliszu:

„Kalisz leży w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego nad rzeką Prosna. Jest uważany za jedno z miast o najstarszej metryce pisanej w Polsce. Tak przynajmniej uważają historycy po zapoznaniu się z dziełem Klaudiusza Ptolemeusza o tytule “Zarys Geografii”. Ile w tym prawdy, a ile legendy nie wiadomo, chociaż z pewnością trzeba przyznać, że w tym wielowiekowym mieście można natrafić na wiele cennych zabytków świadczących o bogatej i długiej historii. Wiemy natomiast na pewno, że osada kasztelańska wraz z grodem istniała tutaj od IX wieku. W czasie rozbicia dzielnicowego, czyli w XIII wieku, miasto było stolicą osobnego księstwa.  Prawa miejskie na bazie prawa magdeburskiego Kalisz otrzymał w 1257 roku. Społeczność żydowska już w XIII wieku zorganizowana była w gminę, jedną z najstarszych na ziemiach polskich. O jej znaczeniu świadczy tzw. statut kaliski nadany Żydom przez Bolesława Pobożnego w 1264 roku. Miasto rozwijało się jako ważny ośrodek handlowy i administracyjny. W czasach nowożytnych siedziba wojewody, ośrodek sukiennictwa i stolarstwa, potem, w XIX wieku, przemysłu przędzalniczego. W dniach pomiędzy 7 a 22 sierpnia 1914 roku w czasie I wojny światowej miasto zostało prawie całkowicie zniszczone ostrzałem artyleryjskim i poprzez podpalenia przez wojska niemieckie pod dowództwem majora Hermanna Preuskera. W gruzach legło 95% zabudowy staromiejskiej. Po odzyskaniu niepodległości odbudowano miasto zachowując średniowieczny plan zabudowy centrum. Dzisiejszy Kalisz to niespełna 110 tys. miasto powiatowe, ważny ośrodek przemysłowy oraz kulturalny. Z wojennej pożogi szczęśliwie przetrwały cenne zabytki sakralne z różnych epok historycznych. Warto także odwiedzić Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, wejść na wieżę ratuszową, czy udać się do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu. Niezwykłych wrażeń dostarcza także spacer po Parku Miejskim - kompleks ten został utworzony w 1798 roku na terenie dawnych, renesansowych ogrodów jezuickich. Jest to zatem jeden z najstarszych, obok Ogrodu Saskiego, Łazienek i Ogrodu Krasińskich, parków w Polsce” / Wikipedia /.

Zwiedziliśmy Gniezno, gdzie w Katedrze Gnieźnieńskiej wysłuchaliśmy mszy św. celebrowanej dla uczestników Forum przez abpa Henryka Jerzego Muszyńskiego Prymasa Seniora.

Gniezno - Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Gniezno (łac. Gnesna, niem. Gnesen, czes. Hnězdno) – miasto w województwie wielkopolskim, siedziba władz powiatu gnieźnieńskiego. Leży na Pojezierzu Gnieźnieńskim wśród jezior Jelonek, Jez. Świętokrzyskiego i Winiary, na terenie dawnego jeziora plioceńskiego. Pierwsza stolica Polski], siedziba arcybiskupów gnieźnieńskich, siedziba pierwszej metropolii kościelnej, ośrodek akademicki; od 19 grudnia 2009 siedziba kurii prymasowskie. Miasto wznosi się na siedmiu pagórkach: Lechowym, św. Piotra, św. Wawrzyńca, św. Michała, Panieńskim, Krzyżackim i Żnińskim. Obecnie jest siedzibą władz wiejskiej gminy Gniezno i powiatu gnieźnieńskiego. Według danych z 31 grudnia 2009  Gniezno miało 69 554 mieszkańców. Historycznie, nie należy zapominać, iż dwa powstania w Wielkopolsce 1806, 1918-1919 były zwycięskie.

Na zakończenie XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych spotkaliśmy się z wicemarszałkiem Senatu Markiem Ziółkowskim, który powiedział:

„Państwo są, jako dziennikarze polonijni w kilku rolach, po pierwsze informujecie Polaków o życiu w Macierzy, kultywujecie polskie tradycje u tych, którzy żyją poza granicami, wspomagacie też organizację tej nowej wielkiej polskiej emigracji, no i jesteście ambasadorami Polski”.

Aleksander Szumański


Powitanie XVIII Światowego Forum
Mediów Polonijnych

 

NADCHODZI JESIEŃ
SMUTNY PTAK NIE ŚPIEWA
TYLKO SZUM GÓRSKIEGO
DOCHODZI POTOKU
IDZIEMY POD RĘKĘ
OBEJMUJĄC DRZEWA
LŚNI SZKLANA KROPELKA
W TWYM JESIENNYM OKU

POPATRZ MIŁA NA POLSKĘ
GDZIE SZUMIĄ JUŻ GAJE
I WICHR CI SIĘ KŁANIA
NAD POLSKIM RUCZAJEM
ZOSTANIESZ TU ZE MNĄ
I PODASZ MI USTA
TYLKO CIĘ ZROZUMIE
TWOJA NAGA CHUSTA


                                           ALEKSANDER SZUMAŃSKI
                                           TARNÓW 8 WRZEŚNIA 2010

 


Wiersz wygłoszony na konferencji prasowej w Tarnowie 8.09.2010 w dniu otwarcia XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych 

 

DEDYKOWANY PANIOM:
- MAŁGOSI SAJDAK
- JOLANCIE KWIEK
- OLI SAJDAK


oraz
- UCZESTNICZKOM XVIII ŚWIATOWEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH TARNÓW 8-15 WRZEŚNIA 2010

 


Rzygać chce sie szkic piosenki Jan Pietrzak

Rzygać chce sie szkic piosenki Jan Pietrzak