Wspomnienie o adw. Ruth Buczyńskiej - Z życia ORA - Naczelna Rada Adwokacka  - Warszawa

RUTH  BUCZYŃSKA BYŁA PIĘKNA (moje zdjęcie osobiste z Jej dedykacją)

Janina Ruth  Buczyńska (ur. 1926 r. w Podwołoczyskach, zm. 30 sierpnia 2012 r. w Krakowie) – polska adwokat żydowskiego pochodzenia, działaczka społeczna, ocalona z Holocaustu, po II Wojnie Światowej blisko związana z krakowskim środowiskiem artystycznym i naukowym.

Urodziła się na Kresach Wschodnich, w Podwołoczyskach koło Tarnopola. Była córką Emila Ertheima, inżyniera architekta, i Anny, asystentki farmacji. W czasie okupacji hitlerowskiej Ruth przebywała wraz z rodzicami w getcie w Tarnopolu, następnie w obozie w Czystyłowie obok Tarnopola. 2 lipca 1943 r. zginął jej ojciec. Przez wiele miesięcy przebywała w ukryciu w bunkrze, dzięki czemu przetrwała wojnę. Po zajęciu Tarnopola przez wojska sowieckie w kwietniu 1944 r. wyjechała do Zbaraża, a stamtąd do Czortkowa. W ramach repatriacji znalazła się najpierw w Rzeszowie, a potem w Krakowie, gdzie ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego..

Współtworzyła środowisko Piwnicy pod Baranami. Udzielała pomocy prawnej osobom związanym z Piwnicą. Publikowała teksty na łamach „Przekroju”. Występowała jako obrońca działaczy opozycji. Jej mieszkanie przy ul. Pawlikowskiego było miejscem spotkań krakowskich artystów i naukowców; stałymi gośćmi Buczyńskiej byli m.in. Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, Andrzej Szczeklik, Sławomir Mrożek i Zbigniew Preisne].

Od początku działalności wspierała i utrzymywała bliskie kontakty z Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. W 2010 r. otrzymała Statuetkę Felka.

Zmarła 30 sierpnia 2012 r. 4 września została pochowana na nowym cmentarzu żydowskim w Krakowie. Adam Zagajewski poświęcił jej elegię pod tytułem Ruth. Od 2012 r. co roku w grudniu w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbywa się koncert upamiętniający mecenas Ruth Buczyńską.

Pani mecenas lubiła moje wiersze, przychodziła na moje spotkania autorskie.

Bardzo wiele Pani mecenas zawdzięczam.

Niech ją Pan Bóg błogosławi i obdarzy ją życiem wiecznym.