foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

 
OD FEMMINIZMU DO ŚWIĘTOŚCI - EDYTA STEIN

Edyta Stein. Żydówka, która pomimo pochodzenia z majętnej, wierzącej, judaistycznej rodziny już za młodu została ateistką.
Identyfikowała się także z ruchem feministycznym. Wspominano nawet,,że była walczącą feministką.

Rozpoczęła i ukończyła studia u jednego z najwybitniejszych
umysłów XX wieku, matematyka i filozofa prof. Edmunda
Husserla i została jego doktorantką i asystentką.

Warto wspomnieć, że źródłowa fenomenologia z kręgu Husserla miała charakter skrajnie racjonalistyczny i była projektem maksymalistycznym pod względem epistemologicznym, nosząc rys matematycznej umysłowości jej twórcy.Nurt ten nie poruszał w jakikolwiek sposób zagadnień związanych z religią i "nadprzyrodzonością". Treść studiów Edyty nie antycypowała
jej dalszej historii (choć tylko pozornie).

Istotną cechą źródłowej fenomenologii było rzetelne i bezkompromisowe poszukiwanie prawdy. Tylko umysłowości mające uczciwy, wewnętrzny pęd do poszukiwania prawdy, a nie nazywania prawdą dowolnych przekonań, mogły stać się częścią husserlowskiego
środowiska (z tego też powodu Husserl zerwał ze swoim byłym
uczniem, który pobłądził - Martinem Heideggerem).

Z polskich, wybitnych umysłowości z kręgu Husserla mieliśmy Romana Ingardena.

To było nawrócenie, które było zaskakujące zapewne i dla samej nawróconej. Pewnego dnia zasiedziawszy się za długo, pozostała na noc u znajomej Hedwig Conrad-Martius. W pokoju, który otrzymała na noc do swojej dyspozycji stała biblioteczka.

Jak sama napisała: "Sięgnęłam na chybił trafił i wyjęłam książkę
sporej objętości. Nosiła tytuł:

"Życie św. Teresy z Avili" spisane przez nią samą. Zaczęłam czytać,
zachwyciłam się natychmiast i nie przerwałam lektury
aż do jej ukończenia.

Gdy zamknęłam książkę, powiedziałam sobie: "To jest prawda.".
Wstąpiła do karmelu, a wraz z nią jej siostra Rosa.

Żydowska rodzina nigdy nie pogodziła się się z drogą, do której zostały
wraz z siostrą pociągnięte.

W związku z prześladowaniami Żydów, 31 grudnia 1938 została przeniesiona do karmelu w Echt (Holandia). Zatrzymana przez Niemców podczas masowych aresztowań katolików pochodzenia żydowskiego  2 sierpnia 1942 riku , co było hitlerowskim odwetem za ogłoszenie listu pasterskiego episkopatu holenderskiego w obronie Żydów.

Zagazowana wraz z siostrąprzez Niemców w obozie koncentracyjnym
Auschwitz-Birkenau.