foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

CZCIGODNY SŁUGA BOŻY PRYMAS TYSIĄCLECIA KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Od tej
chwili Prymasowi Tysiąclecia przysługuje oficjalnie tytuł „Czcigodny Sługa Boży”.

Do beatyfikacji niezbędny jest już tylko cud za wstawiennictwem
kard. Stefana Wyszyńskiego.

12 grudnia 2018 r  podczas sesji zwyczajnej kardynałowie
i biskupi z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wyrazili pozytywną
opinię o heroiczności cnót kard Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób zakończyły się prace Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych nad „Positio super virtutibus”.3-tomowe „Positio” zostało opracowane pod kierunkiem postulatora procesu ks. prof. Zbigniewa Sucheckiego, a w listopadzie 2016 r. kard.
Kazimierz Nycz złożył je w watykańskiej kongregacji.

Materiały te były podstawą prac różnych komisji w toku procesu beatyfikacyjnego na etapie watykańskim. O tym, że papieska decyzja
może zostać ogłoszona jeszcze przed Bożym Narodzeniem
mówił kilkanaście dni temu kard. Kazimierz Nycz.

Metropolita warszawski przypomniał, że proces beatyfikacyjny Prymasa składa się, tak jak każdy proces w Rzymie, z dwóch części.
Jedna część to jest opracowanie „Positio” i przygotowanie tzw.
dekretu o heroiczności cnót. Tłumaczył też, że w momencie, kiedy Papież ogłosi heroiczność cnót zaczyna się opracowywanie sprawy cudu za wstawiennictwem kard. Stefanba Wyszyńskiego. – Potrzebna jest modlitwa, czas, spokój – mówił metropolita warszawski dodając,
że jeśli za wstawiennictwem Prymasa wydarzy się jakiś cud, wówczas „te dwie drogi się zejdą i wtedy jest beatyfikacja”.

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1983 r. a zakończył 6 lutego 2001 r. Akta zebrane
w toku procesu – w sumie 37 tomów – wraz załącznikami (książkami, artykułami autorstwa kandydata na ołtarze) zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

28 maja 2013 r. podczas uroczystości w bazylice św. Jana Chrzciciela w
Szczecinie zamknięto diecezjalny proces o domniemanym uzdrowieniu
młodej osoby za przyczyną Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
Dokumentacja trafiła do Watykanu.
26  kwietnia 201 r. odbyło się posiedzenie Komisji Teologów –konsultorów pod kierunkiem promotora wiary. Spotkanie służyło dyskusji nad „Positio super virtutibus”, czyli dokumentacją o heroiczności cnót PrymasaPolski.

Trzytomowy zbiór materiałów złożył w listopadzie ub. roku w Watykanie kard. Kazimierz Nycz. Dokumentacja ta bierze pod uwagę cnoty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość; kardynalne – roztropność,
sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie oraz moralne – czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i pokorę.
Do beatyfikacji niezbędny jest już tylko cud za wstawiennictwem
kard. Wyszyńskiego. W tej chwili prace Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych skupią się na stwierdzeniu cudu za przyczyną kandydata na ołtarze. Według procedury, dopiero po zakończeniu tego etapu zostanie wyznaczona data beatyfikacji.

Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości
Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia
1924 roku został wyświęcony na kapłana. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora.

Podczas II Wojny Światowej jako znany profesor był poszukiwany przez Niemców.

Ukrywał się m.in. we Wrociszewie i w założonym przez matkę Elżbietę Czacką, zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą.

W okresie Powstania Warszawskiego ks. Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy „Kampinos” AK.

W 1946 r. papież Pius XII mianował ks. prof. Stefana Wyszyńskiego
biskupem, ordynariuszem lubelskim. 22 października 1948 r. został mianowany arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski.

W coraz bardziej narastającej konfrontacji z reżimem komunistycznym, Prymas Stefan Wyszyński podjął decyzję zawarcia „Porozumienia”, które zostało podpisane 14 lutego 1950 r. przez przedstawicieli
Episkopatu i władz państwowych.

12 stycznia 1953 r. abp Stefan Wyszyński został kardynałem.
Osiem miesięcy później, 25 września 1953 r. został aresztowany
i internowany.

Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w
Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w
Bieszczadach. W ostatnim miejscu internowania napisał
tekst odnowionych Ślubów Narodu, wygłoszonych następnie
na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. jako Jasnogórskie Śluby Narodu.

26 października 1956 r. Prymas wrócił do Warszawy z internowania.
W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. W latach sześćdziesiątych czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego.

Papież ogłosił heroiczność kard. Stefana Wyszyńskiego.


"Gwiazda Polarna" nr 1 ; 6 stycznia 2018
redaktor naczelny Aleksander Szumański.

"Gwiazda Polarna" – dwutygodnik polonijny, wydawany przez Point Publications, Inc. Library of Congress.

„Gwiazda Polarna” jest najstarszą niezależną gazetą polskojęzyczną bez przerw wydawaną w Stanach Zjednoczonych.

Ukazuje się od 1908 roku w Stevens Point, w stanie Wisconsin.