foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM NIEZNANE FAKTY - AKCJA "ZEMSTA"

LICZY SIĘ TYLKO BROŃ

Ukrywająca się w ruinach Stella Fidelseid tak zapamiętała spotkanie z czwórką ocalałych bojowników getta: „Byli w niemieckich mundurach, uzbrojeni w rewolwery, wysocy, młodzi. Walki skończyły się, ale oni pragnęli mścić się do ostatka i polowali na nocne patrole niemieckie. Pożegnaliśmy się uściskiem ręki”.

Gdy o szóstej po południu 23 lipca 1942 roku Adam Czerniaków, prezes warszawskiego Judenratu, otwiera fiolkę z cyjankiem, w jednej z kamienic zebrało się szesnastu przywódców działających w getcie organizacji. Byli niemal wszyscy – od religijnych ortodoksów przez lewicowych i prawicowych syjonistów po komunistów. Pierwsze zebranie mieli cztery miesiące wcześniej, gdy do getta zaczęły dochodzić informacje o masakrach Żydów przeprowadzanych przez Einsatzgruppen na terenach Związku Sowieckiego .Po masowych egzekucjach w Ponarach pod Wilnem Żydzi z tamtejszego getta, utrzymujący łączność z Warszawą, już w styczniu 1942 roku powołali Zjednoczoną Organizację Partyzancką. Jej przywódca Aba Kowner apelował: „Nie dajmy się prowadzić jak owce na rzeź! Lepiej zginąć w walce jak ludzie wolni, niż żyć na łasce morderców”.

Czytaj więcej: POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM NIEZNANE FAKTY  LICZY SIĘ TYLKO BROŃ - AKCJA "ZEMSTA"

ZAFAŁSZOWANA HISTORIA - ATAK NA POLSKĘ

ANNA AZARI AMBASADOR IZRAELA W POLSCE O NOWELIZACJI USTAWY O IPN.

ZMASOWANY ATAK NA POLSKĘ, POLAKÓW I POLSKOŚĆ.

ADAM MICHNIK W ATAKU NA KOŚCIÓŁ.

 

Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce w zdumiewających słowach odniosła się do sprawy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

 

Przez długi czas Żydzi znajdowali w Polsce bezpieczną przystań - jak inaczej można wytłumaczyć niezwykły wzrost ich populacji oraz rolę jaką odegrali Żydzi polscy w ukształtowaniu się życia religijnego i społecznego światowej społeczności żydowskiej?

Czytaj więcej: ZAFAŁSZOWANA HISTORIA 0 ATAK NA POLSKĘ

TEKST KONFERANSJERKI "A MNIE JEST SZKODA LATA" 10.X. 2016  r.

 Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam, równocześnie dziękując Panu Januszowi Paluchowi dyrektorowi Śródmiejskiego Ośrodka Kultury za gościnę Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej. Pan dyrektor Janusz Paluch, wieloletni redaktor kwartalnika "Cracovia Leopolis" jest autorem znakomitej książki "Rozmowy o Kresach i nie tylko". Nieprzypadkowo wybrałem Lwów, aby w tym właśnie mieście napisać recenzję książki. Krytykę literacką tej książki zatytułowałem "Lekcja polskości". Książka zawiera 17 wywiadów z osobami szczególnie zasłużonymi dla Kresów II Rzeczypospolitej Polskiej , m.in. z ks. Tadeuszem  Isakowiczem - Zaleskim, Januszem Kurtyką, Lucyną Kulińską, Jerzym Węgierskim, Stanisławem Dziedzicem. Wydana w 2010 roku obejmuje 15 lat pracy autora.

Pragnąłbym aby koncert wspomnieniowy o Emanuelu Szlechterze "A mnie jest szkoda lata" odbył sie w atmosferze "Wesołej Lwowskiej Fali" Wiktora Budzyńskiego  i "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima.

Czytaj więcej: A MNIE JEST SZKODA LATA

OBŁAWA AUGUSTOWSKA - MAŁY KATYŃ

 Rosjanie do dzisiaj nie chcą wyjawić, dokąd NKWD wywiozło Polaków aresztowanych podczas obławy augustowskiej i gdzie znajdują się ich groby.

To był największy masowy mord dokonany na Polakach po zakończeniu II Wojny Światowej. Podczas obławy augustowskiej Sowieci rozstrzelali około 600 osób. Ich mogił wciąż nie odnaleziono.

 21 lipca 1945 r. Wiktor Abakumow, szef Głównego Zarządu Kontrwywiadu (GUKR) SMIERSZ, za pomocą szyfrogramu zameldował swojemu zwierzchnikowi, narkomowi spraw wewnętrznych Ławrientijowi Berii, wykonanie zadania: „Zgodnie z Waszym poleceniem został przeze mnie 20 lipca rano skierowany samolotem do miasta Treuburg [dziś Olecko – przyp. aut.] pomocnik naczelnika GUKR SMIERSZ generał-major Gorgonow z grupą funkcjonariuszy kontrwywiadu dla przeprowadzenia likwidacji aresztowanych w lasach augustowskich bandytów. (...) Wojskami 3. Frontu Białoruskiego w dniach od 12 do 19 lipca przeczesano te lasy, zatrzymano 7049 ludzi. Po sprawdzeniu wypuszczono 5115 ludzi, spośród pozostałych 1934 zatrzymanych wykryto i aresztowano jako bandytów 844 ludzi, w tym 252 Litwinów, którzy mieli związki z formacjami bandyckimi na Litwie i zostali przekazani miejscowym organom NKWD-NKGB Litwy. (...) Zatem liczba aresztowanych na 21 lipca br. wynosi tylko 592 ludzi, a zatrzymanych, którzy są sprawdzani, 828 ludzi. (...) Jeśli uznacie za zasadne przeprowadzenie operacji w tym stanie rzeczy, to likwidację bandytów zamierzamy przeprowadzić w następujący sposób: 1. Wszystkich wykrytych bandytów w liczbie 592 ludzi zlikwidować. W tym celu zostanie wydzielony zespół operacyjny i batalion wojsk Zarządu SMIERSZ 3. Frontu Białoruskiego. (...) Pracownicy operacyjni i zestaw osobowy batalionu będą doskonale poinstruowani o zasadach przebiegu likwidacji bandytów. (...) 3. Odpowiedzialność za przeprowadzenie likwidacji zostanie rozłożona na pomocnika naczelnika Głównego Zarządu SMIERSZ generała-majora Gorgonowa i naczelnika Zarządu Kontrwywiadu 3. Frontu Białoruskiego generała porucznika Zielenina. Towarzysze Gorgonow i Zielenin to dobrzy i doświadczeni czekiści i to zadanie wykonają".

Czytaj więcej: OBŁAWA AUGUSTOWSKA